Het beste woonidee van Arnhem

Jouw mening over wonen

Op 26 juli 2023 startten we met de prijsvraagcampagne ‘Beste Woonidee van Arnhem’. Je kon tot en met 12 september 2023 je woonidee insturen via een korte vragenlijst. Via deze weg wilden we ideeën ophalen voor een belangrijk beleidsstuk: De Arnhemse Woonvisie. Uiteindelijk hebben we 138 inzendingen ontvangen. Hartstikke bedankt daarvoor!

Beoordeling inzendingen

Om tot een winnaar te komen, beoordeelden we de ideeën op de volgende criteria:

  1. het heeft te maken met wonen
  2. het is onorthodox
  3. het is haalbaar

Een groot deel van de inzendingen waren ideeën over het realiseren van woongemeenschappen waarin de menselijke maat, gemeenschapszin en/of ontmoeten centraal stond. Door de vele inzendingen die hierover gingen, voelden we ons gesterkt om dit idee een belangrijkere rol te geven in onze Woonvisie. Datzelfde gold voor ideeën over woningsplitsingen en woningdelen.  

Veel goede ideeën 

Veel andere ideeën hadden te maken met hoogbouw, het verder verdichten van de stad, of juist om ruimte te maken in het groen voor tiny houses. Hoewel deze acties bijdragen aan meer woonruimte voor Arnhemmers, waren deze ideeën niet altijd uniek te noemen. Met 'uniek' bedoelen we dat de oplossing niet al wordt genoemd in andere beleidsdocumenten of in Woonvisies van andere steden. 

Andere goede ideeën, die vaak raakten aan manieren om woningen te bouwen, zoals de suggestie om groene torens te bouwen, of met duurzamer materiaal (Hennep) of om via energie-passieve methoden te bouwen, nemen we mee als we met projectontwikkelaars spreken over concrete woningbouwprojecten. Uit een aantal ideeën bleek ook dat veel nieuwbouwprojecten in het land te veel op elkaar lijken, waardoor steden de eigenheid verliezen. Er werd dan ook opgeroepen om bouwers uit te dagen anders of klassieker te ontwerpen.  

Het winnende idee

We hebben gekozen voor het idee over een woningruilweek/woningruilcampagne. Dit idee krijgt een plek in de Woonvisie.

Het is een creatief idee om op een vrij grootschalige manier de bestaande woningvoorraad beter te gebruiken. En om te zorgen dat mensen passender kunnen gaan wonen zonder dat zij daarbij veel meettijd moeten opbouwen of andere ingewikkelde routes moeten volgen.

Meer info

Meer informatie over de Woonvisie vindt u op www.arnhem.nl/woonvisie.

Cookie-instellingen